Laura Bartušienė (kairėje), Vaida Laucienė (dešinėje) – radiologijos technologės