Pacientų  registracija vykdoma:
  • telefonu  (8 446) 72 203 arba +370 686 68 959
  • atvykus į registratūrą
Informaciją apie norimų gauti asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų laukimo eiles pacientas gali gauti:
  • paskambinęs telefonu;
  • atvykus į kliniką eilių sąrašus pagal atitinkamus specialistus pateiks administratorė.

Visi pacientai pas pasirinktą specialistą registruojami jų kreipimosi metu bendra eile, pasiūlant anksčiausią galimą paslaugos suteikimo datą ir laiką.
Atsiradus priežastims dėl kurių negali būti suteikta numatyta ASP paslauga, apie tai nedelsiant informuojamas pacientas ir jam pasiūlomas kitas atitinkamos srities specialistas arba kita data.
Siekiame, kad registracija planinei ambulatorinei pagalbai neviršytų 14 kalendorinių dienų.