Gerbiamas paciente,

Mūsų įstaigos garantija – teikti nemokamą medicinos pagalbą. Mūsų sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai – kompetentingi specialistai, kurie gydymo paslaugas vienodai tinkamai atlieka visiems. Šypsena ir geras žodis – geriausias atlygis medikui.

Kontaktai korupcinės veikos atveju:

Lietuvos Respublikos STT, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, www.stt.lt 
Pranešimai priimami „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333, 266 3379
Faksu visą parą (8 5) 266 3307, 260 9460
Elektroniniu paštu stt@stt.lt

Lietuvos Respublikos STT Klaipėdos miesto valdyba, Pilies g. 12A, Klaipėda
Tel. (8 46) 31 00 93
Elektroniniu paštu klaipeda@stt.lt

Antikorupcinė SAM linija
nemokamas telefonas
8 800 66 004

Kontaktai:

UAB „Medicum centrum“

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28A, Tauragė

Darbo laikas: nuo 8.00 iki 18.00 val.

Telefono numeris +370 446 72 203

Registracijos numeris +370 686 68 959

El.paštas mcklinika@gmail.com

***

UAB „Medicum centrum“ PACIENTŲ REGISTRAVIMOSI TVARKA

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • UAB „Medicum centrum“ (toliau – įstaiga) Pacientų registravimosi tvarkos paskirtis – užtikrinti registratūros darbo efektyvumą Įstaigoje.
  • Pacientų registravimosi tvarka yra sudėtinė Vidaus tvarkos taisyklių patvirtintų 2020m. sausio 14 d. UAB“Medicum centrum“ direktoriaus įsakymu Nr. V-20-01 dalis.
  1. IŠANKSTINĖS PACIENTŲ REGISTRACIJOS TVARKA
  • Gydytojų konsultacijoms galima užsiregistruoti Registratūroje – kreipiantis tiesiogiai arba telefonais – +370(446)72203, +370(686)68959, +370(608)90802.
  • Registracija galima elektroninėmis ryšių priemonėmis: el.paštu – mcklinika@gmail.com, per internetinę svetainę medicumcentrum.lt vadovaujantis esančiomis nuorodomis. Norint užsiregistruoti el.paštu, paliekama žinutė apie norimą vizitą ir kontaktinis telefonas, su pacientu susiekia registratūros darbuotojas.

2.3. Pacientams, į kurių skambučius nebuvo atsiliepta dėl didelio skambučių srauto, perskambinama iš turimo atskiro telefono numerio.

2.4. Įstaigai sudarius sutartį su VĮ RC dėl naudojimosi Išankstinės pacientų registracijos sistema (IPS IS) registracija galima naudojantis IPR sistema.

2.5 Esant Valstybės lygiu paskelbtai ekstremaliai situacijai prioritetas teikiamas nuotolinei registracijai. Informacija apie tai skelbiama ant įstaigos durų, internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose (facebook). Registracija atliekama vadovaujantis įstaigos direktoriaus 2020-04-08 patvirtinta Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas epidemijos COVID – 19 laikotarpiu tvarkos 2 priedu.

____________________________________

Vidaus tvarkos taisyklės

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS Epidemijos COVID -19 LAIKOTARPIU

UAB „Medicum centrum“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacija klientams apie asmens duomenų tvarkymą

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO UAB „MEDICUM CENTRUM“ TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES