62018Bir

Patyriminio ugdymo grupė „ĮVEIK KLIŪTIS“

Patyriminio ugdymo grupė „Įveik kliūtis“ remiasi patyriminės pedagogikos metodu. Šis metodas – tai procesas, kuriame ugdymas vyksta per asmeninę patirtį, jo objektas yra ne asmuo, o grupė. Šis metodas remiasi ne elgesio pokyčiu ar patirtais išgyvenimais, bet noru savo veiksmus įvertinti, apmąstyti ir keisti. Labai svarbus metodo elementas yra visų dalyvių įgytos patirties įvertinimas. Tai – į veiksmą orientuota metodika, siekianti mokymosi per patirtį ir iš savo patirties. Metodikos veiksmingumas aprašytas 2015 m. straipsnyje „Patyriminio ugdymo metodo veiksmingumas dirbant su socialiai pažeidžiamais jaunais žmonėmis“ žurnale: Socialinis darbas. Patirtis ir metodai.“

VIZIJA –  šiuolaikiškas, kryptingas ir turiningas vaikų laisvalaikio užimtumas.

TIKSLAS – emociškai stabili, sveika ir kūrybiška asmenybė.

VEIKLOS TIKSLAS – Šie užsiėmimai skirti formuoti vaikų komandinius įgūdžius: bendradarbiavimo, tolerancijos vienas kitam, gebėjimo būti grupėje, gebėjimo priimti naujus narius į grupę. Taip pat vaikai ugdomi įvertinti silpnąsias ir stipriąsias asmenines savybes, įveikti baimes, nagrinėti vertybes, skatinami priimti atsakomybę, laužyti stereotipus, ugdyti empatiškumą. Vaikai mokysis reikšti, suprasti, įvertinti savo jausmus ir emocijas.

Patyriminio ugdymo grupės veiklą sudarys: įvairūs patyriminiai žaidimai ir komandinės užduotys, emocinės raiškos ugdymo užsiėmimai, grupiniai teminiai pokalbiai.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Po kiekvieno užsiėmimo bus vykdomos refleksijos siekiant įvertinti įgytą patirtį ir iš jos mokytis. Grupės vadovės padės dalyviams pastebėti jų stipriąsias puses, įgytus gebėjimus.

VAIKAI Užimtumo grupėje laukiami 7–11 m. amžiaus vaikai, kuriems:

  • Nepatenkinti baziniai poreikiai: bendravimo, artimo ryšio turėjimo, priklausymo grupei;
  • Vaikai iš nedarnių šeimų, neturintys vieno ar abiejų tėvų;
  • Vaikai, kuriems trūksta pasitikėjimo savimi, drąsos, dažnai patiriantys nerimą, išgyvenantys įvairias baimes;
  • Vaikai, kurie nori susirasti naujų draugų, daugiau sužinoti apie save ir turiningai praleisti laiką. 

SPECIALISTAI Vaikų užimtumo grupėje dirba specialusis pedagogas – logopedas, psichologas.

Lankančiųjų amžius: 7–11 m.

Vieno užsiėmimo kaina – 3 €

Rekomenduojama per mėnesį nuo 8 iki 12 užsiėmimų.

Vieno užsiėmimo trukmė nuo 45 min. iki 2 val.

REGISTRACIJA į Patyriminio ugdymo grupę „ĮVEIK KLIŪTIS“ vyksta tel.nr.: +370 608 90 802Palikti komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *